אודי יצליח להפיל אותי?

כאן ישאר לנצח עמוד הבוחן את היכולות שלך…  אלא אם תחליף אותו בעמוד שמהלל אותך.

בושה, בושה, בושה

One thought on “אודי יצליח להפיל אותי?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *